Những hỏi, đáp thắc mắc
Không được uống thuốc? Làm chính trị? Không chữa bệnh...?