Ông Trump: ‘Không cần đạt thỏa thuận với Trung Quốc trước bầu cử’