Ad will display in 09 seconds

Ông Trump: ‘Chúng ta không muốn làm nô bộc cho người Trung Quốc’