Từng một lần bị tổn thương, rồi lần sau có thế nữa không? Có những nỗi sợ tựa như mũi tên độc vô hình, không cần xuyên thấu thân thể mà lại gây đau đớn vô cùng...