NPC International, công ty kinh doanh nhượng quyền chuỗi nhà hàng Pizza Hut lớn nhất tại Mỹ, đã nộp đơn phá sản sau khi phải đóng cửa trong thời gian dài vì đại dịch Covid-19. Công ty này hiện đang nợ gần 1 tỷ USD (khoảng 23.000 tỷ đồng) và hiện đang trong quá trình đàm phán về thỏa thuận tái cấu trúc với các chủ nợ.