Nhân sinh cảm ngộ: ‘Tật đố’ là con dao tẩm độc cả hai đầu

Tâm tật đố giống như một con dao có tẩm độc ở cả hai đầu, nó làm hại đến người khác và lại hại cả người cầm dao.

Chúng tôi xin đọc lại nguyên văn bài viết “Tâm tật đố hại mình hại người” của Tác giả: Quán Minh đăng trên [Chanhkien.org] ngày 05-01-2013