Tại một ngôi đền Phật giáo ở phía Nam Bangkok, các nhà sư đã thực hiện một dự án tái chế nhựa lấy sợi dệt vải may áo cà sa.

Các nhà sư đã sử dụng một máy ép hàng ngàn chai nhựa thành những khối lớn. Nhựa sau khi được định hình sẽ đưa đi tái chế thành sợi polyester, sau đó sẽ dệt thành tấm may các bộ áo cà sa cho các nhà sư.

Ngôi đền Wat Chak Daeng đã trở thành một ví dụ điển hình trong tái chế ở Thái Lan.