Đàn ông thường cảm thấy không hiểu vì sao các bà vợ và các cô bạn gái lúc nào cũng dễ nổi nóng tức giận với mình, đó chính là một phương thức biểu hiện của tình yêu.

Phụ nữ là những người biết lý lẽ nhất, cơn giận của họ luôn xuất phát từ rất nhiều lý do.

Phụ nữ cũng là những người không hiểu lý lẽ nhất, vì lý do của họ thường khiến người khác không sao hiểu được.

Đó là vì phụ nữ luôn đặt ra những yêu cầu đối với người đàn ông bên cạnh mình, đặt kỳ vọng vào họ càng cao thì khi thất vọng lại càng dễ nổi nóng.