Trong một bài phân tích của mình, tác giả Rita Joseph, The Western Journal đã thúc giục người dân Mỹ phải làm chủ vận mệnh quốc gia, tiếp tục duy trì các thành tựu của Tổng thống Trump, từ chối 'thử nghiệm' mang tính hủy diệt của Đảng Dân chủ.