Một sinh viên Trung Quốc du học tại nước ngoài phản hồi: “Người Hồng Kông, xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì không thể công khai đứng về phía các bạn, nhưng chúng tôi mong các bạn hiểu rằng chúng tôi không phải là kẻ thù. Hy vọng các bạn có thể đạt được sự tự do, điều mà những sinh viên Trung Quốc cách đây 30 năm không có được”.