Nhiều người Hong Kong xuống đường phản đối Bắc Kinh ban hành luật an ninh và cảnh sát đã thực hiện những vụ bắt đầu tiên liên quan luật mới.