Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đang vô cùng nguy cấp. Theo phản ánh của người dân, bệnh viện đang ở trong tình trạng quá tải, các điểm tham quan đã bị đóng cửa và khách sạn được trưng dụng làm điểm cách ly. Nhiều người đã lên mạng cầu cứu: “Chúng tôi thực sự sắp không cầm cự được nữa rồi!”.