Vào ngày 23/10, ĐCSTQ tiến hành đại hội kỷ niệm 70 năm “kháng Mỹ viện Triều”, Tập Cận Bình đã có bài phát biểu với những ngôn từ quyết liệt. Đây được coi là mệnh lệnh vận động chính trị cường ngạnh nhất của ĐCSTQ trong bốn mươi năm, nhằm cảnh cáo thế giới và trấn áp trong nước, đồng thời tỏ ra ĐCSTQ không sợ chiến tranh. Tuy nhiên, những nội dung phát biểu không phù hợp với thực tế, và cũng không có kiểm chứng, theo Epoch Times ngày 24/10.