Mới đây một giáo sư Trung Quốc nổi tiếng là “chiến binh chống Mỹ” tổ chức đám cưới cho người con ở Mỹ, đã khiến cộng đồng nói tiếng Hoa chú ý và không tiếc lời mỉa mai.

“Các chiến binh chống Mỹ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục nổi lên, phô trương lòng yêu nước của họ, giương cao ngọn cờ chống Mỹ, nhưng người thân, con cái và tài sản, tất cả đã chuyển đến Hoa Kỳ.