Suốt 15 năm qua, vị bác sỹ già nay đã gần 85 tuổi vẫn ngày ngày bắt xe ôm đến phòng khám tư của mình để chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những bệnh nhân cần đến bà…