Từ cổ chí kim, có vô số những câu chuyện cảm động về người phụ nữ một mực yêu thương chồng, lo toan chu đáo cho cuộc sống gia đình. Họ vừa là vợ, vừa là tri kỉ, là người đem lại tình yêu, sức sống. Nếu không có tình yêu của người phụ nữ thì gia đình chỉ là “nhà”, chứ không phải là “tổ ấm”