Trường năng lượng của con người tuy nhìn không thấy, nhưng lại có sức mạnh rất lớn, cũng giống như lực hấp dẫn đang từng phút từng giây ảnh hưởng đến cuộc đời mỗi chúng ta.