Thận là một trong những tạng vô cùng trọng yếu của cơ thể, có chức năng bài tiết, điều tiết hàm lượng nước, chất điện phân và cân bằng acid, tiết ra hormone. Vì vậy nếu thận gặp vấn đề hoặc suy yếu sẽ ảnh hưởng lớn tới quá trình trao đổi chất và dinh dưỡng hay chính sức khoẻ của cơ thể.