'Hùng Vương có tự bao giờ' và câu chuyện 'Ước mơ của vua Trần Nhân Tông'

Từ lâu nhiều học giả vẫn cho rằng chữ 雒 (lạc) đã bị chép nhầm thành 雄 (hùng). Nhưng đây có phải là một sự nhầm lẫn vô tình? Hay là một sự thay đổi cố tình từ tác giả?

...

Có việc Trần Nhân Tông tha hết những kẻ hàng giặc bằng cách cho đốt hết mọi lá thư đầu hàng Nguyên Mông để xoá bỏ nghi kị, lo sợ. Không ít ý kiến băn khoăn rằng làm như thế có khác gì tha hết cho mọi điều giả trá, làm sao phân định nổi đúng sai? Nói cách khác, cách làm của Trần Nhân Tông đã xoá nhoà mọi sự trắng đen khiến cho người ngay phiền lòng, kẻ gian dối nhát hèn mừng rỡ! Uẩn khúc này suốt 700 năm qua luôn là một trong những đầu mối của thị phi, nhức nhối.

...