- Từ cuối năm 2018, khủng hoảng tài chính và kinh tế dường như đã bắt đầu ở Trung Quốc, nhưng nó cứ âm ỉ thế mà không bùng phát, có lẽ vì nó là khủng hoảng kiểu Trung Quốc, kiểu bị kìm hãm và trì hoãn.
- Khủng hoảng tài chính thế giới theo chu kỳ, khởi phát từ châu Á năm 1997 và khởi phát từ Mỹ năm 2008.
- Thử so sánh khủng hoảng kinh tế với bệnh tật cơ thể để xem tình trạng "gói chặt khủng hoảng" không cho bùng phát ở Trung Quốc hiện nay nguy hiểm như thế nào?