Hồng Kông: Thanh niên 19 tuổi bị đâm vào bụng và cổ ở gần tường Lennon