Trong khi người dân Hồng Kông đang đấu tranh bảo vệ pháp quyền, thì ở Trung Quốc cũng đang diễn ra một cuộc chiến xóa bỏ hoàn toàn những tin tức về đại biểu tình ở Hương Cảng. Không chỉ dựng lên “tường lửa” ngày càng cao, Trung Quốc còn khiến thế giới ngã ngửa vì sự “đổi trắng thay đen” của mình.