Vào ngày 1/12, một bà cụ ở Tiêm Sa Chủy (khoảng 60-70 tuổi) cầu xin cảnh sát đừng bắn hơi cay vào những người trẻ. 

Bà đã bị cảnh sát cố tình xô ngã, cảnh sát Hồng Kông đã bất chấp luật pháp.