Ngày 27/11, Thời báo Epoch Times Hồng Kông có bài phân tích việc "thêm lửa đổ dầu" vào Hồng Kông thực ra là mưu đồ hạ bệ Tập Cận Bình của phe cánh Tăng Khánh Hồng.