Quý vị thân mến, một trong những giá trị phổ quát của nhân loại là đức “Nhẫn”, đã thể hiện sâu sắc trong văn hóa truyền thống của ba gia lớn là Nho gia, Phật gia và Đạo gia. Như Khổng Tử từng nói: “Việc nhỏ không nhẫn, tất loạn việc lớn”, hay điển cổ Hàn Tín chịu nhục chui háng có đức Nhẫn phi thường cũng có nhiều người đã biết đến. Những câu chuyện về đức Nhẫn của cổ nhân khiến người đời sau cảm động sâu sắc. Ngay sau đây, hãy cùng trải lòng với câu chuyện hôm nay của Lắng đọng đêm về, quý vị nhé.