Đừng lãng phí thời gian vật nhau với lợn làm gì, ta thì bẩn mà lợn thì lại sướng