Hàng ngàn người Hồng Kông cùng hát vang ở trung tâm mua sắm