Lịch sử như bánh xe quay vòng và lặp lại chính nó. Những điều mà Đế chế La Mã từng làm khi xưa đang tái diễn ở Trung Quốc với một phiên bản khác. Trung Quốc sẽ lựa chọn điều gì khi đứng trước ngã ba đường của lịch sử: Hòa mình cùng thế giới tự do hay đi đến sự lụi bại như Quái vật thành Rome?