Giá trị của bạn nằm ở đâu? Làm thế nào để thay đổi thế giới?

Nếu bạn cho rằng chỉ có Bill Gate, Donald Trump hay Steve Job mới có thể có ảnh hưởng để giúp thế giới đổi thay, chứ còn bé nhỏ, vô danh như mình thì có thể làm được gì. Vậy thì câu chuyện sau đây sẽ khiến bạn nghĩ khác...