Theo e360 yale, Đội tàu đánh cá khổng lồ của Trung Quốc sau khi đã làm cạn kiệt các khu vực biển gần nhà, đã tiến vào vùng biển của các quốc gia khác, khai thác làm cạn kiệt nguồn cá. Không chỉ nguồn hải sản đang bị đe dọa khi Trung Quốc xuất hiện trên các vùng biển, mà đằng sau đó còn là tham vọng địa chính trị, đối với các vùng từ Đông Á đến Châu Mỹ La tinh.