Đời người: Không bưng 3 loại bát, không phát 3 loại tài và không mắc 3 loại nợ

Người vùng quê nói bưng bát tức là ăn cơm, có cơm ăn nghĩa là có thể sống được, vì vậy bưng bát ở đây muốn nói đến sự kiếm sống, làm việc kiếm tiền.

Không bưng bát của người thân bạn bè có nghĩa là khi bạn đang tìm kiếm công việc hoặc làm muốn làm ăn kinh doanh, tốt nhất không nên tìm người thân bạn bè của mình.

Ngược lại, cũng có rất nhiều cách để báo đáp ân nhân của mình, có thể là sự trưởng thành của chính bản thân mình, cũng có thể chỉ cần một lời thăm hỏi ấm áp, hoặc sự quan tâm, hoặc là sự giúp đỡ…