Thụy Cường 3 tuổi, cha mẹ đã rời xa rồi, em phải sống cùng ông bà nội ở thành phố Đào Viên, Đài Loan. Cho dù 3 bữa đủ ăn đủ mặc nhưng trong lòng Thụy Cường, sự ấm áp của tình thương mười phần leo lắt, không cha, không mẹ giáo dưỡng, không dễ qua nổi sự tàn phá của bão táp cuộc đời.