Kính chào quý vị đến với mục điểm tin thế giới cập nhật của Đại Kỷ Nguyên. Bản tin hôm nay 21/4 có những nội dung chính sau:

- Bang Missouri kiện Trung Quốc, nói Bắc Kinh gây ra thảm họa Covid-19

- Lebanon: Người dân biểu tình trong đại dịch

- Mỹ đang theo dõi sát thông tin về sức khỏe của Kim Jong Un

- Venezuela: đại diện của Maduro và Guaido bí mật gặp nhau

- Covid-19: Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ chỉ trích chính giới Hoa Kỳ