Đây là video Tổng thống Trump chia sẻ với Chủ tịch Kim tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Singapore