Nhắc đến Lý Thường Kiệt, người ta luôn có khá nhiều điều để nói. Đó là một vị tướng tài ba, nhà quân sự kiệt suất, một nhà chính trị hùng tài thao lược, nhà ngoại giao xuất sắc, một thái giám cúc cung phụng sự cho ba triều nhà Lý hào hùng. Điều gì làm nên sự nghiệp hoành tráng đó?