Mưa lớn ở miền nam Trung Quốc đang trở thành thảm họa. Hiện đã có 110 con sông ở trong tình trạng báo động vì lũ lụt, 2,62 triệu người ở 11 tỉnh đã bị ảnh hưởng, cùng nhiều trường hợp tử vong, mất tích. Người dân đã bắt đầu di chuyển lên những nơi cao hơn để phòng ngừa tình hình xấu đi. Trong dư luận Đại lục đã xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp.