Cựu công an bịt mặt vác súng, cầm túi xách vào ngân hàng “gây rối trật tự công cộng”???