Một nhà ngoại giao hàng đầu của Cuba hôm 16/12 cho biết, chính phủ Cuba đã chuẩn bị cho khả năng chính quyền Tổng thống Trump sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba, nhưng ông hy vọng điều đó không xảy ra.