Đời người có rất nhiều con đường, nhưng đều không ngoài “lên dốc và xuống dốc”. Vậy phải chuẩn bị tâm thế ra sao để vượt qua những chặng đường đầy gian nan phía trước?

Mặt trời lên cao, mặt trời sẽ lặn, trăng vừa tròn rồi trăng lại khuyết. Cho nên có sự tiếc nuối mới có sự vĩnh hằng, không hoàn mỹ đó mới là kiếp người. Kỳ thực, cảnh giới đẹp nhất chính là cảnh hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn đầy. Người chịu cúi đầu là người không khi nào bị va đầu vào cửa, người chịu nhượng bộ là người không khi nào thoái lui.