Hy sinh tình yêu vì người khác, đây là một loại tình yêu vượt trên sự ích kỷ cá nhân.