Cô gái thoát khỏi địa ngục đàn áp ở Trung Quốc kể lại những ngày sống trong sợ hãi