Chuyên gia: Trung Quốc lập mưu tàn độc đổ tội và đàn áp người biểu tình Hồng Kông