Chris Ford, chuyên gia bình luận của tờ The BL mới đây đã nhận định rằng, nếu Joe Biden đắc cử Tổng thống, dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ sẽ giống Trung Quốc hiện tại.

Theo ông Ford, đảng Dân chủ có chung hệ tư tưởng với ĐCSTQ. Họ lợi dụng các phương tiện truyền thông cánh tả để nói dối công chúng về những vấn đề mà họ muốn công chúng tin theo, với một chương trình nghị nhằm đoạt lấy quyền lực và hạ bệ Tổng thống Trump.