Trong dòng chảy bất tận của văn hóa truyền thống, có rất nhiều câu ca dao tục ngữ về cách chọn vợ chọn chồng. Câu: “Chọn vợ không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng không lấy trai cúi mặt” là một trong những câu châm ngôn có giá trị đó.