Ad will display in 09 seconds

Chính quyền Trump có thể cắt viện trợ các nước ủng hộ Trung Quốc