Vào ngày 20/5, bà Thái Anh Văn, kẻ thù công khai của Bắc Kinh, chính thức tuyên bố tái nhậm chức nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai, với tư cách là tổng thống Đài Loan. Bà Thái tái đắc cử sau cuộc bầu cử vào tháng 1 với 57% phiếu bầu, đánh bại đối thủ thân Bắc Kinh. Đảng Tiến bộ Dân chủ của bà, với lập trường kiên định rằng “Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc” (hay Đài Loan) là một quốc gia độc lập và không phải là một phần của Trung Quốc, cũng giữ đa số ghế trong Viện Lập pháp.