Những gì tuyển U23 Việt Nam đã làm được ở Thường Châu đang truyền đi cảm hứng và một làn sóng ngầm trong tâm thức hàng triệu người dân nơi quê nhà. Một niềm tự hào, một sự giải tỏa cho tâm thế ở chiếu dưới trong hàng thập kỷ, và một hy vọng, tin tưởng cho tương lai. Không chỉ là tương lai của bóng đá nước nhà mà còn là tương lai của một dân tộc luôn khát khao tìm lại huy hoàng.