Tôi là một người rất yêu Hồng Kông.
Một người Hồng Kông yêu quý mảnh đất quê nhà của mình.

Tôi tin vào tự do, tôi yêu tự do.
Tôi tin rằng mỗi một người dân Hồng Kông chúng tôi đều muốn có được tự do.