Khoảng 200 người Hồng Kông đã tuần hành từ quảng trường Edinburgh đến trụ sở chính phủ vào sáng Chủ nhật (1/12) để phản đối việc cảnh sát sử dụng hơi cay. Đây là một trong ba cuộc tuần hành được lên kế hoạch vào hôm nay và đều được chính quyền cho phép.