Bỉ có dân số 11 triệu người và diện tích 30.500 km2, là một quốc gia nhỏ trong 195 quốc gia có chủ quyền trên thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại khi nhìn vào số ca tử vong và lây nhiễm do virus Vũ Hán thì Bỉ đang có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.